Karla Garage

Parkerings- och mobilitetslösningar som påskyndar omställningen till fossilfritt

Köp parkeringstillstånd

Karla Garage är Karlastadens egna garageoperatör. Under Karlastadens samtliga kvarter huserar garaget som, när det är helt färdigställt, kommer innefatta 767 parkeringsplatser för bilar, och hela 4 400 cykelparkeringar.

Garaget färdigställs etappvis och kommer stå helt färdigt ca 2030. Första etappen öppnar i april 2023.

Karla Garage möjliggör en trygg och säker garageyta för just ditt mobilitetsval. Vårt mål är att erbjuda just parkerings- och mobilitetslösningar som påskyndar omställningen till fossilfritt. Därför satsar vi på elladdning till samtliga parkeringsplatser, stora ytor för cykelparkering samt lådcyklar och enkla system som gör att du som kund kan tänka på annat.

MAXHÖJD: 2M

LADDPLATSER ERBJUDER: 22KW

Här hittar du våra parkeringar

I Karlastadens kvarter Capella, har Karla Garage öppnat sin garageparkering, här finns både besöksparkeringar samt möjlighet att ansöka om tillstånd för längre nyttjande av parkeringshuset, samt låst förråd för cykelparkering.

I Karlastaden finns tillfällig markparkering under tiden som parkeringshuset för Karlatornet färdigställs. Här finns både besöksparkering samt tillståndsparkering och platser för cykelparkering.

Köp parkeringstillstånd

Vad kostar det?

Här kan du läsa mer om hur systemet fungerar samt se prislista för Karla Garage och markparkeringen.

Prislista

Mark- och cykelparkering

Under tiden byggnationen av Karla Garage pågår så kommer vi att addera en markparkering vid Karlatornet. Markparkeringen kommer även innefatta en cykelparkering som är till för alla och är kostnadsfri.

Läs mer om markparkering

Kontakt

Har du några tankar eller funderingar som du önskar dela med oss?

Läs mer här