Mark- och cykelparkering

Markparkering

Du som bor i Karlatornet under garagets byggperiod får tillgång till tillfälliga markparkeringar. Markparkeringarna ansöker du tillstånd för precis som för garageparkeringarna. Parkeringarna är placerade i  Karlastaden och du har därför smidig tillgång till ditt boende. Vi vill understryka att markparkeringarna är tillfälliga och så fort garaget är färdigt kan du som har ett tillstånd på markparkering ansöka om ett tillstånd i parkeringsgaraget.

Parkeringen innefattar 2 bilpoolplatser, 50 parkeringsplatser för bil samt 400 cykelplatser & 12 lådcykelplatser.

Markparkeringen kan även användas av besökare, som då betalar sin parkering via Parkster

Besöksparkering: 20kr/h, övrig parkering ansök om parkeringstillstånd här

Cykelparkering

Under september 2023 kommer vi även färdigställa ett cykelförråd som är låst och inomhus under tornet som kommer kosta 150kr/ månaden.

Om ni väljer att ställa er cykel inomhus i cykelförrådet så kommer ni behöva ansöka om ett tillstånd till låst cykelrum i Tornet, detta tillstånd ger er access till dörrarna till förrådet, som ej är öppet för obehöriga.

Ansök om tillstånd för cykelparkering här