Så här fungerar det

Kameror läser av ditt registreringsnummer vid in- och utfart. Systemet kan då se hur länge du parkerar och om du har ett giltigt tillstånd som är kopplat till din bil. Du kan enkelt byta bil i systemet. Du behöver inte någon P-skiva eller fysisk biljett.

Bilder och lagring av registreringsnummer sparas i 90 dagar. Du kan läsa mer om villkoren här.

När din parkering är avslutad så kan du välja att betala via faktura eller med kort. Om du har ett parkeringstillstånd så registreras detta av kamerorna.

Om du, som besökare, parkerar på vår tillfälliga markparkering betalar du via Parkster. Du som bor i Karlastaden kan även ansöka om tillstånd för vår tillfälliga markparkering.

Priser och tillstånd

Här kan du ladda ned en fullständig prislista på utbudet och samtliga tjänster i Karla Garage

Prislista Karla Garage

Betala parkering

Du betalar enkelt din parkering via Swish eller kopplar ett betalkort. Ange ditt registreringsnummer via länken.

Betala parkeing